Start sloop V+D pand aan markt Sittard PHOTO AND COPYRIGHT ERMINDO ARMINO

Met het weghalen van de letters V&D hebben gedeputeerde Lia Roefs en de wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers vandaag het startsein gegeven voor de sloop van het voormalige V&D-pand aan de Markt in Sittard. Het oude warenhuis maakt de komende tijd plaats voor het nieuw te bouwen Huis aan de Markt.

 

,,Het huidige pand wordt eerst van binnen gesloopt, waarbij we uiteraard alles wat hergebruikt kan worden apart houden. Dus de omgeving zal nu nog niet veel merken van de werkzaamheden,” aldus Andries Houtakkers die samen met zijn collega Pieter Meekels verantwoordelijk is voor de huisvesting van de gemeente. Laatstgenoemde vult aan dat aan de binnenkant gesloopt wordt door medewerkers van Vidar, het leerwerkbedrijf van de gemeente. ,,De sloop van de buitenkant die daarna volgt, maakt onderdeel uit van de aanbesteding voor het Huis aan de Markt en gebeurt straks in opdracht van de ontwikkelaar die de aanbesteding wint.”

 

Ontmoetingsplek

Het Huis aan de Markt wordt een representatieve ontmoetingsplek van de gemeente Sittard-Geleen waar bestuur, ondernemers, inwoners en partners elkaar kunnen ontmoeten. Het Huis aan de Markt krijgt een raadszaal en andere vergaderruimten, kan als trouwlocatie worden gebruikt en herbergt straks een ruimte met flexwerkplekken waar bijvoorbeeld jongeren en studenten gebruik van kunnen maken. Ook is het de bedoeling om in het Huis aan de Markt het Experience Center van Visit Zuid-Limburg te huisvesten en wordt er bekeken of er een openbaar toilet in kan komen. Erboven en aan de achterkant is plek voor enkele tientallen woningen.

 

Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure voor het Huis aan de Markt. Onderdeel van die procedure is dat de ontwerpen tentoongesteld worden. Dat is voorzien voor medio november. Eind deze maand is vervolgens de voorlopige gunning.

 

Parallel hieraan buigt de gemeenteraad zich in december over het nieuwe bestemmingsplan voor de oude V&D-locatie. Het college van B&W biedt dat bestemmingsplan deze week aan de gemeenteraad aan. Daarmee wordt 12.000 m2 retail uit de markt genomen. De Provincie Limburg heeft een belangrijke rol gespeeld bij de aankoop van het pand. Gedeputeerde Lia Roefs: “Ik ben trots dat we met de provinciale investering in Sittard een bijdrage aan de leefbaarheid in deze mooie stad kunnen leveren. Overtollige winkelruimte maakt door de sloop van de oude V&D plaats voor een plek waar ontmoeten centraal staat en waardoor de stedelijke dynamiek wordt vergroot.”