Sittardse ondernemers zijn bang dat hun zaken niet lang meer bestaat als er niets wordt gedaan aan de hoge energieprijzen.
Het Centrummanagement Sittard heeft daarom namens alle ondernemers in de stad een brandbrief aan de gemeente geschreven.

Catastrofe

“Waar wij samen proberen om de nog altijd doorsluimerende gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden, dient zich helaas een nog grotere catastrofe”, zegt het centrummanagement over de stijgende energiekosten. “Meer dan 80 procent van alle horecaondernemingen in de binnenstad heeft energiecontracten die rond het einde van dit jaar aflopen of heeft hier al mee te maken. Tariefstijgingen van minimaal 400-500 procent zijn gemiddeld. Geen uitzondering. Voor de meesten betekent deze gigantische stijging van de kosten dat er onder de streep niets, maar dan ook niets meer overblijft”, gaat de onheilstijding verder.

Wintermaanden

Het centrummanagement hoopt dat per 1 november een prijsplafond wordt ingevoerd, zoals dat ook is aangekondigd voor huishoudens. De ondernemers weten dat de gemeente Sittard-Geleen die oplossing niet kan bieden. “We hopen op empathie vanuit de gemeente en dat er landelijk gelobbyd kan worden voor een oplossing”, zegt voorzitter Koen van Beek. “Het liefst nog voor de échte wintermaanden beginnen. Als hier te lang mee gewacht wordt, zijn de gevolgen onomkeerbaar en krijgt de stad te maken met nog meer leegstand.”

Noodfonds

Woordvoerder Maarten de Kever van de gemeente Sittard-Geleen laat weten dat het college van B en W op de hoogte is van de situatie en heeft afgelopen week besloten om het noodfonds, dat ook van kracht was tijdens de coronacrisis, te verlengen voor de ondernemers.