Een noodfonds voor ondernemers. Ondersteuning bij het organiseren van evenementen die gericht zijn op het weer ‘open gaan’ in het voorjaar van de detailhandel en horeca. Geen precario- en reclamebelasting voor 2022 en een verruiming voor terrassen. Dat zijn de belangrijkste maatregelen waarmee de gemeente Sittard-Geleen de ondernemers de komende tijd wil ondersteunen.

Ondernemers hebben zwaar te lijden onder alle coronamaatregelen die door het rijk worden opgelegd. Het college van burgemeester en wethouders heeft de afgelopen weken gewerkt aan een pakket aan maatregelen waar de gemeenteraad op 27 januari een besluit over neemt.

Het voorstel voor de maatregelen is gemaakt in nauw overleg met de ondernemersverenigingen in de gemeente. “Het college ziet dat ondernemers het ongelooflijk zwaar hebben. We hebben als gemeente het uitgangspunt dat we waar we kunnen, ons maximaal inspannen om de gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten. Alleen samen komen we sterker door deze moeilijke periode heen”, aldus wethouder Pieter Meekels.

Noodfonds

Een van de nieuwe steunmaatregelen is de invoering van een noodfonds voor ondernemers. Hoe dit er precies uit komt te zien en wie er een beroep op kan doen, wordt samen met vertegenwoordigers van de ondernemers de komende weken verder uitgewerkt. Ook wordt de individuele ondersteuning van en advisering aan ondernemers versterkt.

Daarnaast gaat de gemeente ondernemers en ondernemersinitiatieven ondersteunen bij het organiseren van evenementen waarmee ze hun omzet willen vergroten.

De tijdelijke verruiming voor terrassen, zoals in 2021 is toegepast, geldt in heel 2022. Voor de tijdelijke uitbreiding is geen nieuwe of aangepaste vergunning nodig en wordt geen precario opgelegd.

Zolang de lockdown is ingesteld kunnen ondernemers in de winkel- en horecagebieden bovendien een ontheffing voor het parkeerverbod in het voetgangersgebied krijgen. Op deze manier wordt het makkelijker om een bezorgservice te regelen nu veel meer online wordt gekocht. Voor ondernemers die eerder al een ontheffing hebben gekregen wordt deze automatisch verlengd.

Signaal

Het college van Sittard-Geleen doet ook een oproep aan het kabinet om meer rekening te houden met de positie van ondernemers in grensregio’s. In de afgelopen periode is pijnlijk duidelijk geworden dat landelijke maatregelen in een grensregio leiden tot inkomstenderving voor ondernemers. Het kabinet zou meer rekening moeten houden met de effecten van landelijke coronamaatregelen voor grensregio’s, vindt het gemeentebestuur, want het leidt tot een ongelijk speelveld voor ondernemers.