Het college van B&W van Sittard-Geleen is akkoord gegaan met uitbreiding van de basisscholen De Duizendpoot, ’t Heuvelke, De Leeuwerik en Leyenbroek. Hiervoor heeft het college investeringen voor in totaal 1,3 miljoen euro goedgekeurd.

,,De afgelopen corona-tijd is nog maar eens duidelijk gebleken hoe belangrijk dat onderwijs is,” zegt wethouder Pieter Meekels (Onderwijs). ,,Daar hoort ook een adequate huisvesting bij. We zoeken daarbij naar de meest efficiënte manier om de ruimtebehoefte van een school op te lossen.”

Daarom wordt voor OBS De Duizendpoot Zuid in Geleen tijdelijke aanvullende huisvesting gehuurd. De uitbreiding van basisschool ’t Heuvelke in Lindenheuvel en De Leeuwerik in Einighausen met elk twee groepsruimten vindt in of bij het bestaande schoolgebouw plaats. Voor de uitbreiding van basisschool Leyenbroek met vier groepsruimten wordt de ruimte van kinderopvang De Rode Loper aangepast.

De uitbreiding van de genoemde scholen is nodig in verband met de snelle en onverwachte groei van de scholen en de leerlingenprognose voor de komende jaren. Beoordeling van de aanvragen vindt plaats op basis van de verordening die door de gemeenteraad in 2015 is vastgesteld. De uitbreiding van De Leeuwerik in Einighausen is medio vorig jaar overigens al apart in de gemeenteraad behandeld. De raad heeft eerder ook al het budget voor deze investeringen beschikbaar gesteld.