Het college van B&W van Sittard-Geleen is akkoord gegaan met het vergoeden van de kosten voor uitbreiding van de basisscholen de Kluis en de Lemborgh, de Leeuwerik en ’t Heuvelke. Ook is er geld beschikbaar gesteld voor basisscholen Leyenbroek en Talander. In totaal heeft het college investeringen voor een bedrag van 1,1 miljoen euro goedgekeurd.

,,In ons coalitieprogramma heeft onderwijs een belangrijke plek,” zegt wethouder Yvonne Salvino-Meijer (Onderwijs). ,,Onderwijsvoorzieningen moeten goed zijn. Vandaar dat gewerkt wordt aan een Strategisch Huisvestingsplan dat in de loop van dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In de tussentijd blijven we werken aan adequate huisvesting voor scholen, waarbij we uiteraard zo efficiënt mogelijk met onze middelen willen omgaan.”

De basisscholen de Kluis in Geleen en de Lemborgh in Limbricht zijn inmiddels al uitgebreid. Voor beide scholen is ruim twee ton beschikbaar gesteld. De vorig jaar al toegekende bijdrage voor ’t Heuvelke in Lindenheuvel en de Leeuwerik in Einighausen wordt met 27.000 respectievelijk 50.000 euro verhoogd. De uitbreiding van de genoemde scholen is nodig in verband met de snelle en onverwachte groei van de scholen en de leerlingenprognose voor de komende jaren.

De eerder al aangekondigde verhuizing van basisschool Talander en KC Sittard (Taalwijzer) en de realisatie van een speellokaal voor basisschool Leyenbroek komen ook voor vergoeding in aanmerking. De kosten hiervan bedragen zo’n zes ton, en hebben grotendeels betrekking op de herhuisvesting van basisschool Talander en KC Sittard.

Beoordeling van de aanvragen heeft plaatsgevonden op basis van de verordening die door de gemeenteraad in 2015 is vastgesteld.