Een groot aantal verenigingen en maatschappelijke organisaties betalen zelf de energiekosten voor de accommodaties waarin zij actief zijn. Door de stijgende energiekosten komen deze organisaties financieel in de problemen. Zij kunnen de voorschotten voor energie (bijna) niet meer betalen.

Daarom heeft het college besloten om de raad voor te stellen een incidentele subsidie voor de ondersteuning van energiekosten beschikbaar te stellen voor verenigingen en maatschappelijke organisaties.

 

De subsidie wordt vanaf 1 oktober 2022 tot 1 januari 2024 beschikbaar gesteld voor verenigingen uit Sittard-Geleen die jaarlijks subsidie ontvangen van de gemeente en zelf de energielasten moeten betalen. Een andere voorwaarde is dat de accommodatie waarin de vereniging gehuisvest is, noodzakelijk is om de activiteiten uit te voeren.

 

 

De verenigingen en organisaties die in aanmerkingen komen ontvangen hierover een brief. Wethouder Andries Houtakkers: “Het is belangrijk om de maatschappelijke organisaties te helpen en ervoor te zorgen dat de accommodaties in onze stad open kunnen blijven. Daarmee houden we onze maatschappelijke infrastructuur in stand. Met deze ondersteuningsmaatregel kunnen we acute problemen voorkomen.”

Naast een aantal voorwaarden vraagt de gemeente ook aan de verenigingen om een plan op te stellen waarin wordt aangegeven wat de vereniging gaat doen om het energieverbruik te verlagen en/of om te verduurzamen. Om zo zicht te kunnen krijgen op een structurele duurzame oplossing.