Gezien de corona maatregelen is het niet mogelijk dit jaar een “Dag van de Ouderen” te laten plaatsvinden.

Dat betekent dat, in tegenstelling tot de vermelding in De Maaskentjer, er op zondag 4 oktober GEEN uitvoering zal zijn; dit geldt voor zowel het MFC Berg a/d Maas als Merode Stein.

Vooruitlopend kan de Stichting Seniorendag Stein vermelden dat de Ouderendag 2021 zal plaats vinden op zondag 3 oktober 2021.