Woensdagavond werd het IPH gepresenteerd aan de gemeenteraad. Een IHP (Integraal Huisvestingsplan) is bedoeld om diverse wensen en mogelijkheden mee te nemen in de uiteindelijke beslissing van de gemeente over de toekomstige huisvesting van scholen.

In dit plan zijn alle scholen van het primair en voortgezet onderwijs meegenomen. Ook de kindpartners die samenwerken met de scholen van Stichting Kindante zijn hierbij betrokken. Dinsdagavond zijn de ouders geïnformeerd door middel van een brief.

De gemeente Stein heeft ICSadviseurs opdracht gegeven om, in samenwerking met Stichting Kindante, Groenewald (Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs), MIK en Spelenderwijs Kinderopvang (onderdeel van MIK & PIW Groep) en Kidts Kinderopvang een IHP op te stellen.