Eind 2018 hebben inwoners, ondernemers en verenigingen van Nieuwdorp aangegeven ideeën en wensen te hebben voor de toekomst van hun wijk.

Met andere woorden: wat is er nodig om Nieuwdorp klaar te maken voor de toekomst?

Samen met de inwoners hebben medewerkers van Zaam Wonen, gemeente Stein, Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp en DOP kern Stein gewerkt aan een wijkactieprogramma (WAP).

Het plan beschrijft waar we woningen slopen, nieuwe woningen bouwen en woningen renoveren en verduurzamen.

Ook beschrijft het plan hoe de woonomgeving (groen, parkeren, achterpaden) hierop wordt aangepast.

Verder Lezen Bieos-omroep.nl