Het Interreg V-A project LIVES richtte zich de afgelopen 3 jaar op het terugdringen van plastic afval in de Maas en haar zijrivieren in het Maas stroomgebied binnen de Euregio Maas-Rijn. De afsluiting vond plaats op donderdag 20 januari 2022. Maar het netwerk wordt voortgezet.

“Samen met de Nederlandse en Duitse collega’s werkten we binnen het project LIVES ‘Litter Free Rivers and Streams’ aan een zwerfafvalvrije Maas. Zo willen we een einde maken aan het plastic dat via onze rivieren en kanalen naar de zee wordt afgevoerd”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Dit grensoverschrijdend probleem kunnen we alleen oplossen door de handen in elkaar te slaan in de Euregio Maas-Rijn. Want water kent geen grenzen.”

Joachim Reichert, CEO of Wasserverband Eifel Rur: “Samenwerking op alle niveaus is essentieel van gemeentelijk niveau tot en met het Europees niveau. Het is van groot belang dat je met de bestrijding van plastic afval in waterwegen begint bij de haarvaten van een stroomgebied.”

Nederlandse gedeputeerde van de Provincie Limburg Lia Roefs sloot zich hierbij aan: “Het is geweldig om te zien dat een oorspronkelijk Limburgs initiatief om afval op de oevers van de Maas te verwijderen leidt tot een nationale en nu ook euregionale samenwerking waarbij ieder zijn inbreng geeft. Een grote blauwe beweging!”

De resultaten van het LIVES project zijn ook verwerkt in de de eindbrochure (opent externe website)

Clean Meuse Joint Statement

Dankzij het LIVES-project is de bewustwording voor de zwerfvuilproblematiek ongetwijfeld vergroot. Binnen de organisaties hebben we elkaar beter leren kennen en er wordt samen naar oplossingen gezocht. Daarnaast is een breed internationaal netwerk uitgebouwd, en wordt de samenwerking tussen de partners ook de komende jaren verder gezet. Daarom ondertekenden 13 partners vandaag een joint statement voor een Schone Maas. Samen willen ze plasticvervuiling een halt toeroepen.