“Op dit moment hebben we in heel Nederland te maken met hoge besmettingsaantallen. Zuid-Limburg is daar geen uitzondering op. Integendeel zelfs, de zorgpartijen in onze regio luidt de noodklok. Voor het weekend kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan. Die maatregelen zijn nodig om de druk op de zorg te verminderen. Als burgemeesters van Zuid-Limburg maken we ons zorgen. We sluiten aan bij het bericht van de zorgpartijen afgelopen zaterdag in de diverse media.

De zorgketen in Zuid-Limburg staat onder druk. Mogelijk komen we in fase 3 terecht. Dat betekent dat je niet meer de zorg krijgt die je gewend bent. Zorgmedewerkers moeten kiezen wie, waar en wanneer zorg krijgt. We kunnen ons voorstellen dat dat je ongerust maakt. De GGD is de organisatie die je hier goed over op de hoogte houdt. Maar natuurlijk moeten we alles op alles zetten om die fase te voorkomen. Ons belangrijkste wapen is het volgen van de basismaatregelen zoals we die allemaal kennen en de maatregelen die aangekondigd zijn in de persconferentie. Houd je eraan! Misschien wordt het makkelijker als je jezelf steeds herinnert aan voor wie je het doet. Je doet het voor de mensen die zorg nodig hebben en voor de zorgmedewerkers die nu tot het uiterste moeten gaan.

We sluiten onze ogen daarnaast niet voor alle bijkomende ellende. Wij zien ook dat er mensen zijn die lijden onder de maatregelen. Misschien ben je ondernemer en staat het water je aan de lippen. Misschien ben je nog jong en mis je je vrienden en hobby’s en voel je je eenzaam. Als thuiswerkende ouder krijg je misschien nauwelijks nog je werk met je gezinsleven gecombineerd. We weten dat de rek eruit is. Ga vooral het gesprek daarover aan, met ons, met elkaar en hou vol! We zitten met z’n allen in een uitzonderlijke situatie. Dat brengt ook verdriet en boosheid met zich mee. We moeten er samen voor waken dat deze emoties zich niet uiten in tweedeling, geweld of rellen. Als één ding duidelijk werd de afgelopen periode: dát helpt ons zeker niet uit deze crisis.”

De 16 Zuid-Limburgse burgemeesters