SABIC HAALT 300 GWH DUURZAME WINDENERGIE
BINNEN VOOR SITE GELEEN IN NEDERLAND

SABIC heeft met haar Joint Venture Utility Support Group (USG) B.V. een langlopende
overeenkomst gesloten voor de levering van duurzame energie aan haar petrochemische site in
Geleen, Nederland.


De levering van de duurzame energie is officieel op 1 januari 2022 van start gegaan en voorziet in
een jaarlijkse levering van 300 GWh duurzame windenergie vanuit het nieuwe windmolenpark
Fryslân op het IJsselmeer. De overeenkomst voorziet in 30% van de jaarlijkse stroombehoefte van
SABIC in Geleen, waardoor SABIC haar indirecte CO2uitstoot met 120.000 MT kan verminderen. Dit
is vergelijkbaar met het emissiereductiepotentieel van 3 miljoen bomen.


De overeenkomst is een nieuwe, belangrijke ontwikkeling in SABICs wereldwijde strategie voor CO2
neutraliteit. Deze strategie werd vorig jaar bekend gemaakt. Duurzame energiebronnen zijn een
essentiële factor in SABIC’s streven om alle activiteiten die onder controle van het bedrijf
plaatsvinden, in 2050 koolstofneutraal uit te voeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de
verschillende regionale en nationale ambities, overeenkomsten en initiatieven.


Frank Kuijpers, General Manager Corporate Sustainability bij SABIC, zegt hierover het volgende:
“Deze nieuwe overeenkomst brengt ons dichter bij het realiseren van onze ambitie om in 2025 een
mix van 4GW aan wind en zonneenergie te hebben geïnstalleerd voor alle sites wereldwijd,
oplopend tot 12GW in 2030. Zo zal onze chemische fabriek in Cartagena (Spanje) tegen 2024 de
eerste ter wereld van deze omvang zijn, die voor 100% op duurzame energie draait. Wij evalueren
voortdurend nieuwe initiatieven en technologieën voor de implementatie van duurzame energie in
onze wereldwijde activiteiten.”

Deze aankondiging volgt op een andere belangrijke ontwikkeling binnen SABIC in Geleen. Begin
vorig jaar startte het bedrijf met de bouw van ’s werelds eerste, commerciële installatie voor
advanced recycling.

In een reactie op deze twee belangrijke ontwikkelingen stelt General Manager Site Geleen John
Bruijnooge: “In de chemische industrie draait duurzaamheid om het bereiken van volledige
circulariteit. In combinatie met onze nieuwe advanced recycling installatie, die op dit moment in
aanbouw is, draagt deze overeenkomst bij aan het verder verduurzamen van onze
productieprocessen en producten.”

SABIC erkent dat om succesvol te zijn op de huidige wereldmarkt, duurzaamheid verankerd moet
zijn in de manier van zakendoen. Om concurrerend te blijven en aan de eisen van klanten te voldoen.

Bron SABIC