Afgelopen weken konden inwoners hun mening geven over de twee ontwerpen die tentoongesteld stonden op de Markt in Sittard. De periode waarin zij hun stem konden laten horen is afgelopen. Ruim 4.000 mensen hebben de enquête ingevuld.

Sinds 2 maart 2022 konden geïnteresseerde bedrijven inschrijven op de nieuwe aanbesteding voor het Huis aan de Markt. Bij deze nieuwe aanbesteding is rekening gehouden met de reacties die eind vorig jaar zijn opgehaald bij de tentoonstelling Expo Huis aan de Markt. Destijds gaven ruim 1.100 mensen hun mening over het ontwerp dat toen gepresenteerd werd, maar dat uiteindelijk niet gerealiseerd kon worden. Daarom was deze nieuwe aanbesteding noodzakelijk.

Inwoners lieten hun stem horen van 11 t/m 19 november
Er stond wederom een expo op de Markt van Sittard. Tegen de gevel van de voormalige hoofdingang van het V&D gebouw stonden twee ontwerpen tentoongesteld. Gedurende de periode van 11 t/m 19 november kregen inwoners de mogelijkheid om hun mening over de ontwerpen te delen via een enquête. De enquête is ruim 4.000 keer ingevuld. Participatiegroep Binnenstad Sittard gaat aan de slag met hun advies. In dit advies neemt de groep alle informatie van de ingevulde enquêtes mee.

 

Eind december is het nieuwe Huis aan de Markt ontwerp bekend
Het advies van de Participatiegroep Binnenstad Sittard gaat naar de gemeente waar een overleg plaatsvindt dat beide ontwerpen op zeven onderdelen beoordeelt. Uit de beoordeling én het advies van de Participatiegroep wordt een uiteindelijke keuze voor het nieuwe Huis aan de Markt gemaakt.

Nadat beide ontwerpen beoordeeld zijn op deze onderdelen, leent de gemeent de voorlopige gunning aan het ontwerp dat het nieuwe Huis aan de Markt gaat bouwen. Eind december is de definitieve gunning bekend. Het is dan bekend welk ontwerp het nieuwe Huis aan de Markt wordt.