Het Dagelijks Bestuur van de “Bond Carnavalsverenigingen Limburg” is vereerd u te mogen mededelen dat wij tijdens de aankomende jaarvergadering de heer Robert Housmans gaan voordragen als nieuwe voorzitter.

Zoals dat betaamt mogen de leden van de bond tijdens de jaarlijkse ‘Algemene Ledenvergadering’ besluiten of zij deze voordracht ondersteunen. Deze vergadering zal 5 oktober in de ‘Harmoniezaal’ van Linne plaatsvinden. Robert Housmans zal hiermee de negende voorzitter in de geschiedenis van de B.C.L. worden.

Als geboren Limburger, woonachtig in Born weet hij welke gevoelens in het vijfde seizoen loskomen. In zijn jeugdjaren vierde hij de Vasteloavend in Sittard waar hij opgroeide en naar school ging. Via het (Bisschoppelijk) College Sittard (het huidige Trevianum) ging hij via de HTS naar de KMA. 
Na zijn defensietijd, is hij naast een civiele baan de politiek in gegaan. Via burgercommissielid, groeide hij via de verkiezingen uit tot Raadslid in Sittard-Geleen, daarna als gekozen Statenlid en uiteindelijk tot zijn benoeming als Gedeputeerde voor de Provincie Limburg.

Na zijn aftreden in April 2021 heeft hij een nieuwe Masterstudie (Personal Leadership in Innovation and Change) opgepakt en heeft hij zich toegelegd op het vakgebied duurzaamheid, innovatie en ontwikkeling. Daarnaast is hij als reserveofficier (majoor) actief bij defensie. Hij dient als stafofficier bij de 13de Lichte Brigade en behoort (uiteraard) toe tot het Regiment Limburgse Jagers.

Robert is een verenigingsmens en actief (geweest) bij verschillende stichtingen en verenigingen in het vrijwilligerswerk. Momenteel als vrijwilliger bij speeltuin de Paddenstoel en als voorzitter van het Platform Defensie Bedrijfsleven Limburg.

Al deze opgedane kennis en kunde concretiseerde hij in onze provincie als lid van het College van Gedeputeerde Staten waar hij o.a. jeugd, schutterijen, maatschappelijke organisaties en cultuur in zijn portefeuille had, waarbij hij vooral oog heeft gehad voor tradities en het verenigingsleven.

Zonder meer een groot pluspunt voor de B.C.L. is zijn ruime bestuurlijke ervaring, die hij heeft opgedaan in werkgebied en zijn verschillende diverse openbare besturen, stichtingen en instellingen. Communicatie, evenementen organisator, juiste woorden op de juiste plaats bezigen, fijne gevoelige humor en vooral de getoonde interesse binnen de ontwikkelingen van de Limburgse jeugd. Dit zal met name ten goede komen van onze eigen BCL-Jeugdafdelingen en onze jeugdverenigingen.

Zijn omgeving kent hem als een carnavalist in hart en nieren!

Bron B.C.L.