De gemeente Stein laat in Stein, Elsloo en Urmond op diverse plaatsen het riool renoveren en repareren. De werkzaamheden kunnen zéér incidenteel voor hinder in woningen zorgen, dit als gevolg van het reinigen van de riolering onder hoge druk. Bewoners waarbij rioolwerkzaamheden plaatsvinden, worden vooraf per brief geïnformeerd over de werkzaamheden en de te treffen maatregelen om overlast tot een minimum te beperken.

Kijk op www.werkzaamhedenaanhetriool.nl waar de werkzaamheden plaatsvinden