In opdracht van Rijkswaterstaat kapt groenaannemer Idverde eind 2021 en begin 2022 zo’n honderd bomen in de gemeente Stein. Het betreft zwakke en zieke bomen. Ongeveer een derde van deze bomen staat in Scharberg waar nu al delen zijn afgezet vanwege onveilige situaties rond fiets- en wandelroutes. Verder worden er ruim vijftig bomen gekapt langs de weg van Elsloo naar Groot Meers mede omdat een deel van deze bomen een ziekte bevat die luchtwegklachten kan veroorzaken. De overige bomen staan aan de Kapelaan Berixstraat en langs het Julianakanaal. Het is nog niet exact bekend wanneer er op deze locaties gekapt wordt.

Hoewel bomenkap tegenstrijdig lijkt met de algemene wens om meer groen en aanplant van bomen, is het in deze gevallen nodig. Óf we bomen kappen of snoeien  en welke, is bepaald op basis van periodieke veiligheidscontroles. Het moment van kap wordt mede bepaald door het herfst-/winterseizoen met kans op storm.

Een van de taken van Rijkswaterstaat is het veilig en toegankelijk houden van snelwegen en rivieren. Via structureel groenbeheer probeert Rijkswaterstaat  zoveel  mogelijk te voorkomen dat bomen een risico vormen voor mensen, objecten en gebouwen. Soms zijn bomen in de loop der jaren – door ziektes of ouderdom – zo kwetsbaar geworden dat ze bij harde wind gevaar kunnen opleveren voor de omgeving. Ook kan het zo zijn dat bepaalde bomen getroffen worden door schimmels die een risico vormen voor de volksgezondheid. Los daarvan kapt Rijkswaterstaat soms bomen omdat er bijvoorbeeld een weg verbreed moet worden.

Vergunningen en compensatie

Daar waar de kap van bepaalde bomen vergunningsplichtig is, is of wordt uiteraard eerst een vergunning aangevraagd. Vaak worden gekapte bomen ook gecompenseerd. Dat kan niet altijd dichtbij de plek waar de oorspronkelijke boom is gekapt, denk bijvoorbeeld bij een dijk waar geen begroeiing gewenst is omdat dat anders een stuwende werking heeft bij hoogwater. Per situatie wordt bekeken of compensatie nodig is en hoe dit wordt uitgevoerd.