De gemeente Sittard-Geleen krijgt van het Rijk ruim 2,2 miljoen euro subsidie om het winkelgebied in het centrum van Geleen toekomstbestendig te maken. Gemeenten konden bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat projecten indienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de Impulsmiddelen Winkelgebieden. Sittard-Geleen is één van de elf gemeenten die een subsidie krijgen.

 

Wethouder Leon Geilen (Stedelijke Ontwikkeling): “De ruim 2,2 miljoen euro subsidie is bedoeld voor de transformatie van de gemeentelijke panden aan de westzijde van de Markt (voormalig horecastraatje), het historische stadhuis, de herinrichting van openbaar gebied en de transformatie van een aantal leegstaande panden van particuliere eigenaren. Dit komt bovenop de twee miljoen euro die de gemeente Sittard-Geleen zelf heeft gereserveerd voor de transformatie van Geleen Centrum.”