De gemeente Sittard-Geleen krijgt van het Rijk ruim 2,2 miljoen euro subsidie om het winkelgebied in het centrum van Geleen toekomstbestendig te maken. Gemeenten konden bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat projecten indienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de Impulsmiddelen Winkelgebieden. Sittard-Geleen is één van de elf gemeenten die een subsidie krijgen.

 

Wethouder Leon Geilen (Stedelijke Ontwikkeling): “De ruim 2,2 miljoen euro subsidie is bedoeld voor de transformatie van de gemeentelijke panden aan de westzijde van de Markt (voormalig horecastraatje), het historische stadhuis, de herinrichting van openbaar gebied en de transformatie van een aantal leegstaande panden van particuliere eigenaren. Dit komt bovenop de twee miljoen euro die de gemeente Sittard-Geleen zelf heeft gereserveerd voor de transformatie van Geleen Centrum.”

 

GL1
Geleen Centrum is een belangrijk onderdeel van de Toekomstvisie 2030. De eerste stap daarin is dat winkels zich concentreren rondom de parkeergarage op de Markt, horeca zich concentreert rondom het historische stadhuis en dat het gebied er omheen de ruimte krijgt voor nieuwe vormen van wonen, ondernemen, leren en recreëren. Stadslabs Sittard-Geleen vormt het onafhankelijke samenwerkingsplatform waar onder andere ontwerpers, ontwikkelaars, inwoners, vastgoedeigenaren, woningcorporatie, centrummanagement, Chemelot, Chemelot Campus en gemeente hun krachten bundelen voor het bruisende gebied dat in de Toekomstvisie 2030 wordt geschetst. GL1 is de naam van deze aanpak.

 

Eerste stap
De komende maanden is er dus werk aan de winkel voor de samenwerkende partijen om de eerste stap te zetten om GL1 concreet te maken. Alle aannames over functies, kosten, opbrengsten en planningen uit de subsidieaanvraag moeten worden omgezet in een realisatieovereenkomst. Wethouder Leon Geilen: “De hoop is dat deze eerste stap inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, beleggers en anderen inspireert om ook hun krachten te bundelen zodat steeds meer leegstaande panden gevuld worden en er steeds meer inwoners en bezoekers naar Geleen Centrum komen en verblijven.”

 

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) liet eerder vandaag het volgende weten: “Het aanpakken van winkelgebieden is bij veel gemeenten noodzakelijk, dat laat dit resultaat wel zien. De detailhandel in de winkelgebieden staat door online shopping voortdurend onder druk. Lege panden en de verloedering van winkelgebieden zorgen voor een minder leefbare en onaantrekkelijke binnenstad. Ik ben blij dat we die ontwikkeling tegengaan door elf gemeenten in totaal 22 miljoen euro aan subsidie toe te kennen om hun winkelgebieden aan te pakken. Dit geld zorgt ervoor dat er 76 verloederde of leegstaande winkelpanden en vier kantoorpanden worden omgebouwd tot 850 woningen en veertien maatschappelijke voorzieningen zoals een bibliotheek.”