In aanvulling op de eerdere art43 vragen en antwoorden ‘Bomenkap Watersley’ zijn door een aantal eigen waarnemingen, signalen van omwonenden én het IVN, een aantal vragen gerezen m.b.t. het beheer en status van de goudgroene bosgedeelten op Waterley.

Zo heeft burgerraadslid Vroomen (gob) bij het uitzetten van een wandeling direct langs de meest zuidelijk gelegen bosrand geconstateerd dat het MTB circuit NK2019 kennelijk nog in gebruik is en dat dassensporen en twee holeningangen van dassenburchten op zicht afstand van de MTB-trail aanwezig zijn.

 

Van zijde van IVN vernam men dat er diverse ecologische onderzoekers actief zijn en dat er sprake is van handhavingsverzoeken.

Vanuit het centrale gob-thema ‘zorg voor de leefomgeving en natuur’ leidt dit tot bezorgdheid en enkele vragen.

Tegelijkertijd constateert men aan de hand van diverse vergunningaanvragen, dat de beheerder/eigenaar van het gebied een aantal vooruitstrevende en ondernemende plannen in dit gebied heeft.

Het is prima dat de ondernemer serieuze plannen heeft om tot een revival van Watersley te komen, na jaren van stilstand en verkommering.

In het gebied Watersley zal mogelijk naar een maakbare co-existentie gezocht moeten worden, zodat het ondernemen en de zorg voor dit overwegend goudgroene geclassificeerde gebied binnen de daarvoor ontworpen regels en wetten plaatsvindt.