De resultaten van de inwonerspeiling die om de twee jaar plaatsvindt, zijn bekend. De peiling is door meer dan drieduizend inwoners ingevuld. Het laat zien welke thema’s inwoners belangrijk vinden. Zulke thema’s zijn: prettig wonen, voorzieningen, zorg en welzijn, veiligheid, duurzaamheid en gemeentelijke dienstverlening. Ook laten inwoners weten dat ze meer betrokken willen worden bij gemeentelijke plannen. En dat ze zelf ideeën willen inbrengen. Met de uitkomsten aan de slag. Samen met inwoners, ondernemers en partners.

Samen in gesprek

Vanaf dit najaar gaan we met inwoners, ondernemers en partners kijken wat de peiling zegt per wijk of dorp. Waar zien we verbeterpunten en waar kunnen we samen actie ondernemen? De inwonerspeiling is een goed begin om samen ‘van cijfers tot actie’ te komen. Iedereen kan meedoen tijdens de bijeenkomst. Datums van de bijeenkomsten bekijken en uzelf aanmelden voor uw eigen wijk kan via www.metsittardgeleen.nl/inwonerspeiling.

We starten met twee bijeenkomsten in november. Vanaf januari gaan we verder met de andere tien gebieden in onze gemeente. De bijeenkomsten worden voorbereid door de stadsdeelmanagers. Zij bekijken welke wijken of kernen samen optrekken. Zo zoeken de stadsdeelmanagers alvast de verbinding met partners die kunnen helpen met alle acties. Denk aan jongerenwerkers, mensen van het groenonderhoud of vrijwilligers van de buurtpreventieteams.