Raadsvergadering 29 september

Op donderdag 29 september vergadert de gemeenteraad in de raadszaal in Geleen. U kunt de vergadering live volgen in audio en video. U kunt de vergadering ook later terugkijken.

Volg de vergadering live

(Beschikbaar op 29 september vanaf 18.30 uur)

Agenda 29 september

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vaststellen van de notulen
 4. Vaststellen van de lijst ingekomen stukken
 5. Benoeming burgerleden CDA
 6. Benoeming tijdelijk burgerlid Lokaal SGB
 7. Benoeming raads- en burgerleden in commissies en benoeming voorzitters ronde
 8. Benoeming leden werkgeverscommissie
 9. Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
 10. Invulling algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wet sociale Werkvoorziening (WsW)
 11. Verklaring van geen bedenkingen project OHIO
 12. Bestemmingsplan Bremstraat 14-16 te Sittard
 13. Sluiting

De agendapunten en stukken van 29 september kunt u lezen in Ibabs op de gemeentelijke website