Participatie betekent meedoen. Meedoen is heel belangrijk in een nieuwe wet die er aan komt: de Omgevingswet. Misschien heb je daar al ooit van gehoord. De Omgevingswet gaat over je woon- en leefomgeving. Deze nieuwe wet  is nog niet helemaal klaar. Als alles goed gaat treedt de wet 1 juli 2022 in werking.

Wij bereiden ons al een tijdje voor op deze nieuwe ‘Omgevingswet’, want ook voor de gemeente gaat er veel veranderen. Een van de dingen die we al gemaakt hebben is ‘participatiebeleid’. Dit beleid heet “Wie doet ermee?!”. Door het nieuwe beleid wordt duidelijk wat de gemeente verwacht als je een idee of plan hebt dat gevolgen heeft voor de leefomgeving. Bijvoorbeeld hoe je anderen kunt laten meedenken of meedoen en je plan zo kan verbeteren.
De gemeenteraad heeft dat beleid op 18 november goedgekeurd. Dat betekent dat we aan de slag kunnen!

Meedenken met een nieuw plan

In de nieuwe Omgevingswet staat dat iedereen die betrokken is of gevolgen ondervindt van een plan, moet kunnen meedenken. Niet als alles al klaar is, maar echt vanaf het begin. Dat geldt bijvoorbeeld voor een nieuw fietspad, een groot nieuw gebouw in de buurt of het verbouwen van je huis.

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties

Wethouder Danny Hendrix: “We hebben afgelopen tijd hard gewerkt aan dit participatiebeleid. Dit hebben we niet alleen gedaan, maar samen met inwoners, ondernemers en organisaties. En met succes, want we in dit beleid staan nu goede afspraken, een stappenplan en ook tips over hoe je mensen kunt laten meedenken en -doen. Zo kunnen we van het begin tot het einde steeds controleren of we de goede dingen doen. Veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt!”