De Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen gaan samen de schouders zetten onder woningbouwplannen in de gemeente. De Provincie draagt ruim een miljoen euro bij aan de ontwikkeling van de plannen. Gedeputeerde Lia Roefs en de wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers zetten op dinsdag 8 maart hun handtekening onder de samenwerkingsagenda in het kader van Kwaliteit Limburgse Centra, met een resultaatverplichting voor de gemeente van in totaal ruim driehonderd woningen.
“We stimuleren gemeenten om goede woningbouwplannen voor diverse doelgroepen versneld tot uitvoering te brengen. Met deze agenda wordt ook in Sittard en de kernen van de gemeente Sittard-Geleen een flinke impuls aan de woningbouw gegeven: de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar, ”aldus gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Ruimte, Water en Landbouw).
Doorstroming op de woningmarkt.
Het gaat om woningbouw in Einighausen, Obbicht en Holtum en in een deel van Sittard (Agnetenpark, Kennedysingel, Hart van Vrangendael, Oostelijke Schootsvelden en Sint Rosa). Deze projecten worden gerealiseerd op locaties waar nu nog sprake is van maatschappelijke voorzieningen. Belangrijk is, geeft wethouder Andries Houtakkers (wonen) aan, dat de nieuwbouw zorgt voor doorstroming op de woningmarkt. ,,Oftewel, dat er woonvormen komen, die kansrijk zijn voor de belangrijkste doelgroepen: starters, jonge gezinnen, ouderen en mensen die van buiten de gemeente grenzen komen.”

Zijn collega Pieter Meekels (stedelijke ontwikkeling) vult aan dat daarbij mede wordt ingespeeld op de behoefte aan nieuwe werknemers vanuit het bedrijfsleven. ,,Bovendien zorgen de nieuwe woonvormen ervoor dat de sociale binding een impuls krijgt, en krimp van de bevolking voorkomen wordt.”

De plannen worden ontwikkeld in nauwe samenspraak met de inwoners. Het gaat om 15 woningen in Einighausen en 16 in Holtum. In Sittard zijn er woningbouwplannen voor Klooster Agnetenberg (40), Leyenbroekerweg (14), Kennedysingel (164) en Vrangendael (53). Van al deze projecten dient uiterlijk op 1 januari 2023 de bouw gestart te zijn.

In Obbicht is sprake van de bouw van 9 woningen, maar daar is een burgerinitiatief bezig met de ontwikkeling van het plan waardoor er nog geen garantie is dat woningen snel gebouwd kunnen worden.

Parallel aan woningbouw worden groenvoorzieningen en ontmoetingsplekken (circa 25.000 m2 openbaar groen) gerealiseerd en is er aandacht voor leefbaarheid in relatie tot klimaatadaptatie.

In de praktijk brengt woningbouw in combinatie met omgevingsverbetering altijd extra investeringen met zich mee. De Provincie Limburg draagt ruim een miljoen euro bij aan de projecten. Sittard-Geleen gaat 4,6 miljoen investeren in de woningbouwprojecten. Ontwikkelaars zullen 7,8  miljoen bijdragen.

Bij de projecten gaat het, naast het vergroten van de leefbaarheid, ook om natuurinclusief bouwen, het realiseren van geschikte huisvesting voor statushouders en voor tijdelijke arbeidskrachten en het betrekken van inwoners en groepen bewoners in de ontwikkeling van plannen om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren en de participatie (inclusie) van inwoners en nieuwkomers te bevorderen.