De gemeenteraad heeft op 8 oktober een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de omgevingsvergunning van Windpark Holtum-Noord.

Hiermee is een belangrijke stap gezet in het verduurzamen van de energievoorziening in Sittard-Geleen.

De gemeente stelt een aantal belangrijke voorwaarden aan een windpark op bedrijventerrein Holtum-Noord.

Zo moet het voordeel opleveren voor de direct omwonenden.

Daarvoor is samen met de omgeving een zogenaamd profijtplan in ontwikkeling en worden omgevingsafspraken voorbereid.

Zowel de gemeente als ENGIE vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden – bewoners én bedrijven – hun stem hierin kunnen laten gelden.

Tijdens een webinar op woensdag 25 november van 19.00 – 20.30 uur wordt hierover meer informatie verstrekt.

De organisatie van het webinar is in handen van ontwikkelaar ENGIE, de gemeente en onafhankelijk belangenbehartiger voor bewoners, Rob Rietveld van NLVOW.

Omwonenden ontvangen voor deze online bijeenkomst een uitnodiging per post.