Het vullen van de erosie / stroomkuilen bij Maasband en Berg is gestart.

Bij Maasband wordt nu toutvenant gestort aan de Nederlandse oever. Zodra dit meer gevuld is kan het ponton worden geplaatst. Men verwacht dat deze woensdag in gebruik is. Dan kan een graafmachine vanaf het ponton de Vlaamse kant van de erosiekuil vullen. Aan wal in Nederland staat de tweede graafmachine die verder gaat met het vullen van de erosiekuil aan de Nederlandse kant van de Grensmaas.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden zo’n 6 tot 7 weken duren.

Bij Berg aan de Maas is het pontje sinds vandaag uit de vaart. Er is een depot aangelegd van toutvenant en komende dagen zal ook daar gestart worden met het vullen van de erosiekuil.

Overigens werd in eerste instantie uitgegaan van 3 verschillende materialen waarmee de stroomkuilen zouden worden gevuld. Intussen is gebleken dat er toch op tijd voldoende toutvenant beschikbaar is. Dit gebiedseigen materiaal, een combinatie van grind en zand uit het stroomgebied van de Grensmaas, krijgt de voorkeur. Dit wordt nu voor alle stroomkuilen gebruikt om deze op te vullen.

Meer informatie over de stroomkuilen staat in het nieuwsbericht Aanpak herstel stroomkuilen in Grensmaas | Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt ook andere schade, ontstaan door hoogwater, opgepakt. Deze informatie is te vinden op de projectpagina Herstelwerkzaamheden hoogwater Zuid-Nederland | Rijkswaterstaat