Door het hoogwater en de stromingen die daardoor zijn ontstaan in de Maas is tussen Maasband en Urmond een stuk van de oever aan de oostkant weggespoeld. De waterloop is daardoor verschoven. Op deze plek kruist een ondergrondse pijpleiding de Maas. Deze leiding verbindt de haven van Antwerpen met o.a. het Chemelot-terrein in Geleen.

Maandagochtend werd door Rijkswaterstaat in overleg met de pijpleidingbeheerder PPS een preventieve controle van het reliëf van de Maasbodem uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat er door het wegspoelen van de ondergrond en de oever een nieuwe, diepere geul is ontstaan, waardoor de pijpleiding voor een stuk vrij is komen te liggen. De leiding is gevuld met nafta, een dieselachtige vloeistof, en is gisteren uit voorzorg uit bedrijf genomen.

Sinds dinsdagochtend omstreeks 7 uur stelt de meetkamer een geleidelijk drukverlies in de pijpleiding vast. Bovendien wordt in de buurt van de kruising van de pijpleiding een penetrante geur waargenomen. Dit bevestigt het vermoeden dat de leiding schade heeft opgelopen en er een lek is ontstaan. Hoe groot dit lek is en hoeveel product er vrij is gekomen is op dit moment nog niet duidelijk.

In opdracht van Rijkswaterstaat is het herstel van de oever op de plaats van de leiding gisteren al aangezet. Vannacht zijn in samenwerking met de brandweer van Maasmechelen de nodige maatregelen getroffen om water in de pijpleiding te kunnen pompen. Op die manier kan de nafta op een gecontroleerde manier in de richting van het Chemelot-terrein gestuwd worden totdat de leiding vol zit met water. De voorbereidingswerken zijn intussen zo ver gevorderd dat in het komende uur met het pompen van het water in de leiding kan begonnen worden.

Hoelang dit proces zal duren is momenteel moeilijk in te schatten. Zo ver de gemeente op dit moment weet is er geen risico voor omwonenden.