Pieter Meekels is benoemd tot ereburger van de gemeente Sittard-Geleen. Dat gebeurde bij zijn afscheid als wethouder. Hij heeft deze hoogste gemeentelijke onderscheiding ontvangen als blijk van waardering vanwege zijn bijzondere inzet voor Sittard-Geleen en zijn inwoners.

 

Pieter Meekels maakte vanaf 1986 tot 2001 deel uit van de raad van de voormalige gemeente Born, van 1990 tot 1992 was hij tevens wethouder. Na de herindeling in 2001 werd hij in de raad van Sittard-Geleen gekozen. Tot 2003 was hij tevens wethouder. In 2006 werd de in Buchten woonachtige Meekels weer benoemd tot wethouder. In 2022, voor de gemeenteraadsverkiezingen, kondigde hij aan zich niet meer verkiesbaar te stellen en zijn functie neer te leggen zodra er een nieuw college geïnstalleerd is.