Pieter Meekels is benoemd tot ereburger van de gemeente Sittard-Geleen. Dat gebeurde bij zijn afscheid als wethouder. Hij heeft deze hoogste gemeentelijke onderscheiding ontvangen als blijk van waardering vanwege zijn bijzondere inzet voor Sittard-Geleen en zijn inwoners.

Pieter Meekels maakte vanaf 1986 tot 2001 deel uit van de raad van de voormalige gemeente Born, van 1990 tot 1992 was hij tevens wethouder. Na de herindeling in 2001 werd hij in de raad van Sittard-Geleen gekozen. Tot 2003 was hij tevens wethouder. In 2006 werd de in Buchten woonachtige Meekels weer benoemd tot wethouder. In 2022, voor de gemeenteraadsverkiezingen, kondigde hij aan zich niet meer verkiesbaar te stellen en zijn functie neer te leggen zodra er een nieuw college geïnstalleerd is.

Vooral in het werkgebied economie, dat zestien jaar lang een rode draad vormde in zijn portefeuille, heeft hij zich zeer verdienstelijke gemaakt voor de gemeenschap. Zo was hij in de periode 2012-2014 als lid van de taskforce nauw betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe eigenaar voor de Nedcar-autofabriek.

Ook voor de ontwikkeling van de andere grote industriële werkgever in de gemeente, Chemelot, heeft hij zich steeds vol overtuiging ingezet, van het stimuleren van bedrijfsvestigingen tot het voorbereiden van de Chemelot Circular Hub, waarmee de regio een voorloper wordt van een circulaire maatschappij.

Naast het mkb in zowel de stadscentra, de wijkcentra als op bedrijventerreinen (waarvoor hij o.a. het Ondernemershuis oprichtte) mocht de ontwikkeling van de logistieke bedrijvigheid, met name op Holtum-Noord, steeds op zijn warme belangstelling en ongebreidelde inzet rekenen.

Een van de andere hoogtepunten in zijn bestuurlijke loopbaan was het Orbis-dossier, waarbij mede dankzij zijn bemiddeling het nieuwe ziekenhuis in Sittard-Geleen kon worden afgebouwd toen de bouw om financiële redenen stillag.

Ook toerisme, de Grensmaas en bestuurlijke en ambtelijke huisvesting, middelen en het stadsdeelwethouderschap waren speerpunten in zijn portefeuille. Het wijkgericht werken, had zijn bijzondere belangstelling omdat het hem als bestuurder steeds weer in contact bracht met de inwoners van Sittard-Geleen waarvoor hij de benaderbare, toegankelijke volksvertegenwoordiger probeerde te zijn.

Anderzijds was hij een groot pleitbezorger van regionale, bovenregionale, provinciale en landelijke samenwerking. Hij stond aan de wieg van Limburg Economic Development (nu ESZL) en was betrokken bij zowel de G40 (grote gemeenten in Nederland) als commissies van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Burgemeester Hans Verheijen reikte de versierselen die horen bij het ereburgerschap uit aan Pieter Meekels tijdens de afscheidsreceptie op 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. De ereburger van Sittard-Geleen krijgt een legpenning en een oorkonde. Pieter Meekels is de tweede ereburger van de gemeente Sittard-Geleen. Twee jaar geleden werd oud-burgemeester Sjraar Cox de eerste ereburger van Sittard-Geleen.