Verjonging en vernieuwing: de ambitie waar gob al de vorige verkiezingscampagne op heeft ingezet, wordt verder voortgezet.

Ook nu heeft de gob-fractie gekozen voor een jonge kandidaat als fractievoorzitter. Phil Boonen is unaniem gekozen tot fractievoorzitter van de uit twaalf raadsleden bestaande gob-fractie in Sittard-Geleen.

Phil Boonen heeft de afgelopen periode al ervaring opgedaan als raadslid en fractievoorzitter bij zijn voormalige lokale partij. Als eenmansfractie heeft hij zowel inhoudelijk als procesmatig inhoud moeten geven aan de vertegenwoordiging van zijn toenmalige lokale partij en hij was een van de grondleggers van de samenwerking en het samengaan van zijn partij met de politiek groepering gob.