Voormalig pastoor van Munstergeleen Harrie Broers heeft geprobeerd zijn slachtoffer een verklaring te laten ondertekenen om het dossier te laten vernietigen en daarmee zijn naam te zuiveren.
Die verklaring wilde hij versturen naar de bisschop en de vicaris-generaal van het Bisdom Roermond. Het document is in handen van L1.
Broers wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij ging in 2019 op meerdere momenten over de schreef. Hij zou onder meer geprobeerd hebben de nu 32-jarige man in zijn kruis te grijpen.

Zuiveren

Hoewel Broers in de doofpotbrief van 29 december 2019 meldt dat hij een aantal gebeurtenissen betreurt, stelt hij ook dat het slachtoffer de aanklacht tegen hem wil intrekken. Daarvan is echter geen sprake. Broers neemt in de brief een citaat op dat volgens hem van het slachtoffer komt: “Ik wens dan ook bij deze formeel de aanklacht in te trekken, met het verzoek ons beider namen te zuiveren, het opgebouwde dossier van beiden op grond van de huidige Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te vernietigen en dit alles schriftelijk van uw zijde –de geadresseerden– bevestigd te zien”, staat in de brief.

Belazeren

Maar het slachtoffer heeft dit nooit beweerd. Hij reageert dan ook onthutst op de brief. “Ik voelde al meteen dat pastoor mij wilde belazeren”, laat het slachtoffer weten. “Ik heb deze brief nooit ondertekend, omdat ik er totaal niet achter sta.”
Oud-pastoor Broers wil weinig kwijt over de kwestie. Hij ontkent tegenover L1 dat hij iets te maken heeft met de brief.