Het parkeerroute-informatiesysteem (PRIS) in Sittard-Geleen is sinds 16 december 2021 uitgeschakeld.

Oorzaak is een probleem met de software van het systeem. Hoewel daartoe in eerste instantie wel pogingen ondernomen zijn, is het niet mogelijk gebleken om de software van de PRIS-borden op korte termijn te repareren.

Daarom staan de verwijzing naar het aantal vrije parkeerplaatsen en de tekstbalken eronder op zwart.

Sittard-Geleen heeft in totaal zo’n vijftig palen waarop de PRIS-borden zijn gemonteerd. Het systeem is tien jaar geleden in gebruik genomen.

Wanneer de storing verholpen kan worden, is nu nog niet bekend.

De aanduiding boven de ingang van de gemeentelijke parkeergarages of inrijden mogelijk is, functioneert overigens wel.