GroenLinks heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de klachten betreffende overlast veroorzaakt door het opstarten en onderhoudswerkzaamheden aan de salpeterzuurfabrieken (en caprolactamfabriek) van OCI Nitrogen.

Vanuit de Geleense wijk Lindenheuvel ontvangt men klachten over de zeer frequente meldingen van bijzondere voorvallen op het Chemelotterrein.

Meldingen over overlast en extra gevaren voor de woonomgeving vanwege regelmatig optredende storingen bij bovengenoemde fabrieken.

De frequentie van de meldingen wijst erop dat hier geen sprake kan zijn van gepland regulier onderhoud aan chemische installaties, maar dat er wat anders aan de hand is.

Vanuit de buurt vernam GroenLinks dat deze problematiek al vele jaren speelt.

In een gesprek met de CEO de Geus van de Salpeterzuurfabrieken heeft men te horen gekregen dat “men de fabriek niet goed afgesteld krijgt vanwege een onderdeel van Siemens en dat het opstarten van deze installaties risicovoller is dan normaal in gebruik zijn van de installaties.”

Extra geluidsoverlast en zichtbaarheid van bruine pluimen boven Chemelot (milieu impact) zijn voor de woonomgeving hinderlijk.

Aangezien het zeer frequent heropstarten ook extra veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, moet dit wat GroenLinks betreft zo snel mogelijk opgelost
worden.