De organisatie van de vijfde editie van de Lichtjestocht voor Vrijheid trekt zich terug. De gemeente Sittard-Geleen is daarmee niet in de gelegenheid afspraken te maken rondom het ordelijk verloop van de lichtjestocht.  

 

Demonstratierecht

Het recht op demonstratie is belangrijk. Als gemeente zien we dat in Nederland behoefte is om te demonstreren tegen de landelijke coronamaatregelen. Op meer plaatsen in Nederland worden daarom lichtjestochten georganiseerd. Daarbij is het wel van belang dat met de organisatie van een demonstratie duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt. Op die manier kan een demonstratie goed en veilig verlopen. Dit zijn regels die gelden in heel Nederland en daarop is Sittard-Geleen geen uitzondering. Voor de lichtjestocht op 19 januari is geen organisatie om afspraken mee te maken. Dit betekent dat de gemeente Sittard-Geleen geen toestemming aan de demonstratie heeft kunnen geven. Het is dus maar de vraag of de lichtjestocht morgenavond doorgaat.

 

Veiligheid en gezondheid

Het recht op demonstratie is een groot recht en het is de taak van de gemeente om dat recht te beschermen. Tegelijk moet de gemeente samen met de politie en het Openbaar Ministerie de veiligheid van inwoners, ondernemers en demonstranten beschermen en de wet handhaven. Vervolgens kan de gemeente aan een demonstratie voorschriften verbinden om te voorkomen dat er bijvoorbeeld vernielingen of geweld plaatsvinden, er verkeersopstoppingen ontstaan of de gezondheid van mensen in gevaar komt.

 

Tot slot 

De gemeente ziet dat er behoefte is om te demonstreren. Personen die een demonstratie willen organiseren kunnen, graag tijdig, contact opnemen met de gemeente. ‘’Op die manier staat de gemeente in verbinding met de organisatie en kunnen we samen zorgen voor een goed en veilig verloop van een demonstratie’’, aldus burgemeester Verheijen.