Op 19 september 2020 is de World Clean Up-Day en dan organiseert het Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis een opschoondag in Geleen Zuid en De Kluis.

Deze keer samen met de woningcorporatie ZOwonen en de landelijke organisatie “Supporter van schoon”.

Het wijkplatform gaat de wijken op 19 september schoner en mooier maken door zoveel mogelijk zwerfafval en andere materialen, die zomaar ergens gedumpt zijn, in te zamelen.

Als je met ons wilt meedoen, is het volgende nog belangrijk:
• Het WPF houdt zich aan de coronamaatregelen en daarom willen we vooraf graag weten hoeveel mensen gaan deelnemen.
• Er worden groepen gevormd, die in de wijken gaan inzamelen.

Aanmelden tot 15 september bij secretaris@geleenzuid.nl
• Startpunt: ’t Wiekhoes, Bachstraat 4 (achter het Plenkhoes), Geleen Zuid
• Start: 10.00 uur, klaar 12.00 uur
Voor zakken, handschoenen en prikkers wordt gezorgd.

 

Meer info:
www.geleenzuid.nl
facebook Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis
secretaris@geleenzuid.nl
https://www.supportervanschoon.nl/kaart/