Na de wateroverlast van vorige week wordt op veel plekken de schade opgemaakt. Ook in Sittard-Geleen zijn er enkele plekken waar schade moet worden hersteld en moet worden opgeruimd.

Sittard/Windraak
Door de hevige regenval is van de mountainbike-route tussen de Kollenberg en Windraak veel grond weggespoeld. Het pad moet worden hersteld en kan op dit moment een te grote uitdaging zijn. Let goed op en wees voorzichtig!

Geleen
In Geleen zijn de vijvers van de Driepoel volgelopen met water uit de Geleenbeek. Dat is niet van dezelfde kwaliteit als het vijverwater. We pompen het water terug in de beek waarna Waterschap Limburg de kwaliteit van het vijverwater controleert.

Tussen de straat Daniken en manage Ten Eysden, aan de rand van Danikerbos is een bruggetje over de Geleenbeek door de kracht van het water licht verschoven. De brug is tijdelijk afgesloten en wordt gerepareerd.

Obbicht/Grevenbicht/Papenhoven
Langs de Maas zijn dijken, taluds, fiets- en voetpaden en wegen op verschillende plekken met rommel en modder bedekt. De dijken en taluds zijn in beheer Waterschap Limburg. Het Waterschap houdt een grote schoonmaak. Die is gestart in Eijsden-Margraten en trekt noordwaarts. Door de grote hoeveelheden afval en modder die zijn aangespoeld, kan het lang duren voordat het Waterschap de omgeving van Obbicht, Grevenbicht en Schipperskerk bereikt.

Voetveer
Het fiets- en voetveer in Grevenbicht kan naar verwachting vanaf woensdag weer worden gebruikt. Wel liggen de veerstoepen nog bezaaid met troep. Aan zowel de Nederlandse als de Belgische oever is begonnen met schoonmaken.

Opruimen
Wil je meehelpen met opruimen langs de Maas in Grevenbicht, Obbicht en Schipperskerk? Meld je dan bij de gemeente door te bellen nar 14 046 of door een e-mail te sturen naar service@sittard-geleen.nl.