Na de wateroverlast van vorige week wordt op veel plekken de schade opgemaakt. Ook in Sittard-Geleen zijn er enkele plekken waar schade moet worden hersteld en moet worden opgeruimd.

Sittard/Windraak: door de hevige regenval is van de mountainbike-route tussen de Kollenberg en Windraak veel grond weggespoeld. Het pad moet worden hersteld.

Geleen: de vijvers van de Driepoel zijn volgelopen met water uit de Geleenbeek. Dat is niet van dezelfde kwaliteit als het vijverwater. De gemeente pompt het water terug in de beek waarna Waterschap Limburg de kwaliteit van het vijverwater controleert.

Tussen de straat Daniken en manage Ten Eysden, aan de rand van Danikerbos is een bruggetje over de Geleenbeek door de kracht van het water licht verschoven. De brug is tijdelijk afgesloten en wordt gerepareerd.

Obbicht/Grevenbicht/Papenhoven: langs de Maas zijn dijken, taluds, fiets- en voetpaden en wegen op verschillende plekken met rommel en modder bedekt.

De dijken en taluds zijn in beheer Waterschap Limburg. Het Waterschap houdt een grote schoonmaak. Die is gestart in Eijsden-Margraten en trekt noordwaarts.

Voetveer: het fiets- en voetveer in Grevenbicht kan naar verwachting vanaf woensdag weer worden gebruikt.

Wil je meehelpen met opruimen langs de Maas in Grevenbicht, Obbicht en Schipperskerk?

Meld je dan bij de gemeente door te bellen nar 14 046 of door een e-mail te sturen naar service@sittard-geleen.nl.