Uit een eerste rondgang onder meerdere ziekenhuizen in Nederland blijkt dat tijdens de huidige tweede coronagolf minder patiënten met acute hartklachten en acute beroerteklachten zich melden bij de eerste harthulp of eerste hulp.

Uit de op 22 oktober jl. gepresenteerde analyse van de verwijsdata van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en ZorgDomein blijkt ook dat huisartsen minder verwijzingen voor hun patiënten uitschrijven naar de ziekenhuiszorg.

 

‘Vorige week lag het aantal verwijzingen naar ziekenhuiszorg op 72% van wat we zouden verwachten zonder coronacrisis,’ aldus de NZa.

Dat zijn voor de gehele specialistische zorg 58.000 minder verwijzingen dan verwacht in deze periode.

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), expertisecentrum Harteraad en de Hartstichting maken zich zorgen over deze ontwikkeling.

Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige hartklachten.

Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart.

Acute behandeling van een beroerte kan blijvende invaliditeit voorkomen.

Het is niet nodig om het ziekenhuis bij (acute) klachten te mijden, ook nu doen ziekenhuizen er alles aan om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Net als in het voorjaar doen de bovengenoemde organisaties daarom de oproep om acute hartklachten zoals pijn op de borst, plotseling opgetreden benauwdheid of wegrakingen wél bij de huisartsenpost of 112 te melden.

En bij acute verlamming, spraak- of taalstoornis 112 te bellen.