Om kinderen met plezier te laten sporten en hen de begeleiding te bieden die ze nodig hebben, zijn gekwalificeerde trainers nodig.

Om meer en beter opgeleide jeugdtrainers te krijgen voor alle sporten in Limburg, heeft de Provincie Limburg een subsidieregeling opengesteld.

Via deze regeling kunnen sportverenigingen tot € 500 krijgen voor het opleiden van jeugdleiders voor de breedtesport.

Meer informatie op https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen/@5955/subsidie-opleiding/