Zaterdag 11 september is er een Orgelkennismakingstocht langs 3 kerken in Sittard-Geleen, met in elke kerk een concertje op het aanwezige historische orgel.

Hiervoor zijn jonge vergevorderde organisten uitgenodigd die samen met hun leraar het programma hebben samengesteld. Dit in het kader van de Nationale Orgeldag en Open Monumentendag.

U kunt van 12.00-12.45 uur terecht bij de Christus Hemelvaartkerk te Sittard met het Barokorgel uit 1748, bespeeld door de Letse organiste Liene Madern-Stradina.

In het Oude Salviuskerkje te Limbricht wordt van 13.30-14.15 uur gespeeld op het historische Brammertz-Verschueren Orgel uit 1720, door Marie Petit met haar leraar Luc Ponet.

De afsluiting vindt plaats van 15.00-15.45 uur in de Augustinuskerk te Geleen met het Loret-Orgel, een monumentaal, romantisch instrument uit 1863. Hier wordt de uitvoering verzorgd door Luciano Meloni met leraar Tjeu Zeijen.

De entree bestaat uit een vrije gave.