Consortium Grensmaas en Rijkswaterstaat organiseren zaterdag 18 juni een open dag op de locatie Trierveld aan de Parallelweg tussen Schipperskerk en Illikhoven. De open Grensmaasdag biedt het publiek een blik achter de schermen van het grootste rivier project in uitvoering in Nederland. Hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling, grindwinning, archeologie, scheepvaart en het immense grondverzet met innovatief materieel staan centraal tijdens de open dag van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis.

De open Grensmaasdag is ook een van de projecten van de nationale Dag van de Bouw.

Veertien jaar wordt er inmiddels gewerkt aan de veiligheid van de Maas tussen Maastricht en Roosteren. Het project Grensmaas heeft zijn effect bewezen. Tijdens het extreem hoogwater van juli vorig jaar, hielden de tienduizenden bewoners langs de Zuid-Limburgse Maasoevers het droog. De rivierverruiming deed z’n werk. Ramptaferelen, zoals in Valkenburg, bleven uit langs de Maas. Ook al was het op sommige plaatsen kantje boord.