Consortium Grensmaas en Rijkswaterstaat organiseren zaterdag 18 juni een open dag op de locatie Trierveld aan de Parallelweg tussen Schipperskerk en Illikhoven. De open Grensmaasdag biedt het publiek een blik achter de schermen van het grootste rivier project in uitvoering in Nederland. Hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling, grindwinning, archeologie, scheepvaart en het immense grondverzet met innovatief materieel staan centraal tijdens de open dag van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis.  De open Grensmaasdag is ook een van de projecten van de nationale Dag van de Bouw.

Blik achter de schermen van grootste rivier project van Nederland:

Open Grensmaasdag in teken van hoogwaterveiligheid

Veertien jaar wordt er inmiddels gewerkt aan de veiligheid van de Maas tussen Maastricht en Roosteren. Het project Grensmaas heeft zijn effect bewezen. Tijdens het extreem hoogwater van juli vorig jaar, hielden de tienduizenden bewoners langs de Zuid-Limburgse Maasoevers het droog. De rivierverruiming deed z’n werk. Ramptaferelen, zoals in Valkenburg, bleven uit langs de Maas. Ook al was het op sommige plaatsen kantje boord.

De open Grensmaasdag in Trierveld speelt zich af rond het huidige epicentrum van het project Grensmaas: de grote werkhaven met twee grind verwerkings-installaties. Met de winning van zand en grind worden de kosten van de hoogwaterveiligheid en de natuurontwikkeling betaald. Die kosten bedragen zo’n 700 miljoen euro. Trierveld en het aangrenzende Koeweide zijn samen met Maasband en omgeving de laatste van de elf locaties van het project Grensmaas dat volgens de huidige planning in 2027 wordt afgerond. Daarvoor zijn zo’n 150 medewerkers in de weer.

De aannemers, de grindproducenten en Natuurmonumenten, die samen Consortium Grensmaas vormen, geven tijdens de Grensmaasdag uitgebreid tekst en uitleg over hun rol in het rivier project. De aannemers doen dat onder meer door hun imposante materieel, graafmachines, vrachtauto’s en bulldozers aan het publiek te presenteren. Op een groot beeldscherm worden filmpjes over het grondverzet, de grindwinning en de natuurontwikkeling getoond. De grindproducenten tonen in een paviljoen in beeld en tekst het belang van de delfstoffenwinning. Natuurmonumenten verzorgt niet alleen excursies in het natuurgebied bij de hoogwaterbrug in Visserweert, maar is ook present op de grote infomarkt met zo’n dertig kraampjes. Net als andere natuurbeheerders, gemeenten en kunstenaars.

Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) tonen hoe belangrijk gezond en lekker drinkwater en de verdere aanpak van de hoogwaterveiligheid in Limburg is. De jeugd kan samen met medewerkers van Waterschap Limburg onder meer een dijk bouwen. En WML doet waterproefjes in een mobiel laboratorium.

Het project Grensmaas neemt de helft van het totale scheepsaanbod op het Julianakanaal voor z’n rekening. Alle zand en grind wordt vervoer over water. In de haven van Trierveld zijn inmiddels ruim 70.000 scheepsbewegingen geregistreerd. Bezoekers van de open dag kunnen een kijkje nemen op een groot, hypermodern binnenvaartschip en een historische tjalk. Twee rondvaartboten verzorgen tochtjes naar en door de sluis in Born.

De archeologische vondsten die tijdens de uitvoering zijn gedaan, krijgen ruim aandacht. Archeoroute Limburg brengt het vermaarde paardengraf van Borgharen digitaal naar Trierveld. Archeoloog Jan Roymans toont allerlei historisch wapentuig dat is opgediept uit de maas en vertelt over de achtergronden van nautische vondsten bij Grevenbicht, zoals een scheepsmolen en een duizend jaar oude rivieraak.

Voor de jeugd is er een scala aan activiteiten, zoals rondritjes in grote vrachtauto’s op een speciaal uitgezet concours. Op het terrein zijn twee ruime rusthoeken ingericht met in totaal zo’n 600 zitplaatsen. Elke bezoeker krijgt bij binnenkomst een kaart met alle evenementen van de open dag en twee gratis consumptiebonnen voor een drankje.

Een treintje pendelt de hele dag rond de locatie Trierveld en brengt bezoekers naar het uitkijkpunt bij Schipperskerk, een show van miniatuurvliegtuigen van modelvliegclub Swentibold of het pleintje nabij de hoogwaterbrug in Illikhoven. Daar staan vrijwilligers van Natuurmonumenten en RivierPark Maasvallei klaar voor natuurtochtjes of een wandeling door Visserweert, een van de pareltjes van de Grensmaas.

Vijf jaar geleden was de laatste open Grensmaasdag. Die trok bij slechte weersomstandigheden zo’n 6000 bezoekers. Met het oog op de verwachte drukte op zaterdag 18 juni wordt bezoekers uit de directe omgeving geadviseerd met de fiets te komen. Er is gezorgd voor een ruime fietsenstalling. De route voor automobilisten is aangegeven via borden. Verkeersregelaars begeleiden automobilisten naar de parkeerruimte op het werkterrein in Trierveld. Voor bezoekers die minder goed ter been zijn, rijden de hele dag busjes op om mensen vanaf de parkeerplaats naar het evenemententerrein te brengen.