Open brief aan inwoners

Beste inwoners,

Hier in onze gemeente leven we met de ‘naas nao de Maas’. De Maasvallei die ons door de tijden heen leven heeft geschonken, waar het goed vertoeven is en die onze kernen verbindt, heeft zich de vorige week van zijn grilligste kant laten zien en heeft ons doen huiveren.

Op donderdag 15 juli jl. heb ik vanwege het verwachte waterpeil het besluit moeten nemen om inwoners van een aantal gebieden preventief te evacueren. Een besluit waarvan ik me terdege bewust ben dat dit een grote impact heeft op de mensen die het betreft. Je (t)huis moeten verlaten, niet weten wanneer je weer terug kunt keren en of alles ongeschonden blijft. Uw veiligheid staat echter te allen tijde voorop.

In de opvangcentra heb ik gesproken met inwoners die het hoogwater in ’93 en ’95 hebben meegemaakt. In hun ogen zag ik de angst en onzekerheid die het hoogwater bij hun opriep en de heftige herinneringen die terugkwamen. Op momenten als deze kun je niet meer doen dan er voor elkaar te zijn. Juist deze contactmomenten zijn ontzettend waardevol.

Mede namens het gemeentebestuur wil ik mijn grote dank en bewondering uitspreken voor inwoners, hulpdiensten, ketenpartners, beheerders van opvanglocaties, betrokken DOP’s, ambtenaren, dijkwachters, familie en vrienden die de handen uit de mouwen hebben gestoken om er het beste van te maken. Deze ramp heeft een gigantische impact. Tegelijkertijd is de kracht die ik in de samenleving zie ontstaan ongekend groot. Samen zetten we de schouders eronder, zoals wij Maaskentjers dat doen.

Ik heb in deze crisistijd veel naastenliefde en een grote mate van hulpbereidheid gezien. Inwoners die die elkaar onderling helpen en de deur voor een ander open zetten. Naast het klaar staan voor inwoners uit onze eigen gemeente, heb ik via social media ook veel inwoners gezien die hulp aanboden aan inwoners van zwaar getroffen gebieden. Ook waren vorige week vrijdag veel vrijwilligers op de been na een oproep van de gemeente om zandzakken te vullen om gebieden te beschermen waar het gevaar nog niet geweken was. Als uw burgermoeder vervullen al deze initiatieven en vormen van medemenselijkheid mijn hart met grote trots.
Samen staan we sterk.

Kortom; heel veel gevoelens, heftig en indrukwekkend.
Naast het feit dat ik opgelucht en dankbaar ben dat onze gemeente door het oog van de naald is gekropen, wil ik mijn medeleven betuigen met inwoners en ondernemers elders in onze provincie en in onze buurlanden, die zwaar getroffen zijn door deze ramp.

Met warme groet,

Marion Leurs-Mordang
Burgemeester