Het college van B&W vraagt de gemeenteraad van Sittard-Geleen om de kaders te bespreken die gebruikt moeten worden bij de ontwikkeling van de voormalige sport- en zwemlocatie aan de Sportcentrumlaan in Sittard.

Op basis van deze kaders kan dan in de loop van dit jaar besluitvorming over de verdere uitwerking en ontwikkeling van het gebied plaatsvinden waar vroeger het Europees Sport- en Congrescentrum gehuisvest was.

Met deze kaders maken we duidelijk waaraan een ontwikkeling van het gebied moet voldoen. We bespreken eerst de kaders, de voorwaarden dus. Pas als die vaststaan, kunnen we het gaan hebben over ontwikkelvarianten.