In juli 2022 zijn grote delen van Limburg getroffen door hevige wateroverlast. Deze hoogwatercrisis riep veel vragen op. Waterschap Limburg en de Provincie Limburg hebben het onderzoeksbureau Deltares de opdracht gegeven voor een onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van het hoogwater.

Deltares heeft in een online lezing de resultaten van de watersysteemanalyse gedeeld. Er is uitleg gegeven over hoe de watersystemen van beken en rivieren in het zuidelijke deel van Limburg werken bij extreem natte weersomstandigheden.

Het rapport en de antwoorden op veelgestelde vragen kun je op de site Stein.nl bekijken.