Dinsdag 21 februari publiceerde het RIVM het rapport ‘Relaties vliegtuiggeluid –
hinder en slaapverstoring 2020′
.

Maastricht Aachen Airport heeft de ambitie uitgesproken de hinder van vliegtuigen van en naar de luchthaven terug te dringen. Om de effecten van onze inspanningen en maatregelen inzichtelijk te maken, maken we gebruik van rekenmodellen. Het is belangrijk dat deze modellen een zo realistisch mogelijk beeld schetsen van de werkelijke ervaren hinder.

Wij hebben meer tijd nodig om het rapport van het RIVM ‘Relaties vliegtuiggeluid – hinder en slaapverstoring 2020’ te bestuderen en wat dit voor onze omwonenden betekent.

We kunnen ons voorstellen dat onze omwonenden en andere belanghebbenden vragen hebben naar aanleiding van dit rapport of er meer over willen weten. We willen daarom op korte termijn aanvullende informatievoorziening faciliteren, bijvoorbeeld in de vorm van een kennissessie, informatiebijeenkomst of een interactieve vraag & antwoord. Hierover gaan we nu in gesprek met het ministerie en andere experts.