De gemeente Sittard-Geleen heeft in overleg met de gemeente Beek een plaagdierbestrijder ingeschakeld om onderzoek te doen naar de overlast van vliegen in delen van Neerbeek en Beek.

De plaagdierbestrijder probeert de komende weken te achterhalen waar de vliegen vandaan komen en zal op basis daarvan vervolgstappen voorstellen.

Omwonenden van het meest zuidelijk gedeelte van Chemelot Industrial Park klagen al enkele jaren over vliegenoverlast.

In dat industriegebied, De Asselen Kuil, is onder andere een plasticrecyclingbedrijf gevestigd.

De opslag van het plastic zou de vliegenoverlast kunnen veroorzaken. Dit jaar zijn er zo’n 15 verschillende klachten ingediend.

Op tien adressen (vijf in Beek en vijf in Neerbeek) wordt in de loop van de eerste week van augustus onderzoek gedaan.

De adressen zijn geselecteerd op basis van de ingediende klachten, waarbij een zo groot mogelijk gebied wordt onderzocht.

Als alles volgens planning verloopt dan is het onderzoek in het najaar afgerond.

De resultaten worden meegenomen in de afhandeling van het handhavingsverzoek dat Beek onlangs bij de provincie heeft ingediend.