Op zaterdag 27 augustus vond  weer de maandelijkse onderhoudsbeurt plaats op het Kloosterkerkhof. Dit gebeurde door een 15 tal vrijwilligers van de Stichting Erfgoed Stein met hulp van enkele adoptanten en IVN-ers. De gemiddelde leeftijd van deze vrijwilligers is 75 jaar, dus met recht de vitale ouderen al kraakt en piept het ook af en toe.

De werkzaamheden bestonden uit onkruid wieden, paden opschonen en kruisjes poetsen.   Voor hulpmiddelen, gereedschap en koffie met vlaai was gezorgd.

Dank aan alle vrijwilligers die de klus wederom geklaard hebben.

We hebben nog altijd behoefte aan vrijwilligers die willen helpen bij dit maandelijks onderhoud van dit mooie stukje Religieus en Cultureel Erfgoed in Stein.