Over de voortgang van het bomen onderhoud door onze aannemer Van der Linden kunnen we het volgende melden:
Op dit moment wordt het bomenonderhoud dat is gepland, voortgezet. Het gaat dan om het snoeien van de bomen die zijn aangewezen vanuit een eerdere controle. Dit vanuit Oud-Stein richting Meers en Maasband.

Als deze dorpen klaar zijn, komen Urmond en Berg nog aan de beurt.
Vorig jaar zijn de bomen in Stein (grotendeels), Elsloo en Catsop al gesnoeid.

In de periode januari-april is een lijst van verzamelde meldingen met noodzakelijk snoeionderhoud uitgevoerd.
Ook is er begin dit jaar veel werk aan de bomen geweest door de stormschade die we binnen onze gemeente hebben gehad.