De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft donderdag 8 oktober een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de omgevingsvergunning van Windpark Holtum-Noord.

De gemeente zet hiermee een belangrijke stap in het verduurzamen van de energievoorziening in Sittard-Geleen.

Windpark Holtum-Noord telt drie windturbines en is hiermee het eerste windproject van deze omvang in Zuid-Limburg dat hiervoor een vergunning krijgt.

De gemeente heeft van begin af aan als voorwaarde aan het windpark gesteld dat er voordeel van de windturbines ten goede komt aan de omgeving.

Hiertoe is samen met belangstellenden een profijtplan opgesteld. Hierover hebben al meerdere gesprekken plaatsgevonden.

De verdere invulling wordt de komende periode opgepakt.