Naar aanleiding van de publicatie in Dagblad de Limburger over het voornemen om een Oktoberfeest in Stein te organiseren, bereikt de gemeente ongeruste berichten.

Onder andere doordat de titel van het artikel de indruk wekt dat er al groen licht is gegeven voor dit evenement.

Daarom wil de gemeente nogmaals benadrukken dat er door de gemeente nog géén vergunning is afgegeven voor dit evenement.

In de gemeente Stein mogen momenteel evenementen plaatsvinden, mits de organisatie voldoet aan de Noodverordening.

Daarom moet elke organisator verplicht een zogenoemd Corona Veiligheidsplan bij de gemeente indienen, zodat getoetst kan worden of er voldaan wordt aan deze eisen en daarmee het evenement ‘coronaproof’ kan plaatsvinden.

Alleen als de gemeente hiervan overtuigd is, wordt een vergunning afgegeven.

Dit geldt dus ook voor de organisatie van het Oktoberfeest.

Het vergunningstraject voor het Oktoberfeest in Stein loopt nog en de gemeente is hierover in gesprek met de organisator en de betrokken veiligheidsdiensten.